Casa Tătărească din Muzeul Național al Satului “Dimitrie Gusti”

Va fi finalizată până la sfârsitul anului 2020

Am stabilit cu doamna Conf. univ. dr. Paula Popoiu manager al Muzeului Național al Satului “Dimitrie Gusti” să intensificăm colaborarea în mai multe proiecte. Unul din proiecte este să terminăm casa tătărească de pe aleea minorităților, proiect cu impact național și internațional, ce urmează să îl finalizăm cât mai curând.

În muzeu se vrea prezentată o replică a unei gospodării de tătari compusă din mai multe construcţii: casa şi anexa, poziţionate faţă în faţă, şi cuptorul adăpostit de un şopron pe laturile lungi ale curţii dreptunghiulare împrejmuite cu gard din piatră. Accesul în curte se face printr-o portiţă.

Casa, construită la fel ca şi anexa, din chirpici, cu pardoseala din „lipitură de pământ”, planimetric se compune din 3 camere, tindă şi prispă deschisă cu 6 stâlpi din lemn de răşinoase. Accesul în două dintre camere se face prin tinda poziţionată între ele, iar în cea de a treia, direct din prispă. Camerele sunt încălzite cu ajutorul sobelor „oarbe” şi al sobelor cu plită. Iluminatul natural este asigurat în camere prin câte o singură fereastră, redusă ca dimensiuni, iar tinda are prevăzute două ferestre mici ce încadrează uşa de acces. Acoperişurile construcţiilor sunt realizate „în două ape”, cu vechiul tip de învelitoare din olane. Anexa gospodărească este compusă din două corpuri alipite (bucătărie de vară şi coteţul de păsări) prevăzute cu acoperişuri în două ape cu aceeaşi pantă, dar diferite ca înălţime.