Implementarea Limbii Tătare în Școli

Începând cu toamna anului 2020

În România, elevii de etnie vor studia tătara în școli, ca materie opțională începând cu toamna anului 2020. UCTR va facilita ca limba tătară să facă parte din planul-cadru de învățământ,  înseamnănd că limba tătară se va putea preda în orice clasă acolo unde elevi de etnie tătară doresc acest lucru.

Includerea în planul-cadru nu înseamnă că limba tătară va fi obligatorie. Cei care vor dori să o învețe o vor putea face, iar notele obținute vor conta la media generală. În plus, se vor putea organiza olimpiade de limba tătară.