Uniunea Culturala a Tatarilor din România

Dilde, fikirde, iste birlik!

Uniunea Culturală a Tătarilor din România este o organizație neguvernamentală, apolitică, fără scop lucrativ (sau patrimonial) care are ca scop esențial apărarea dreptului la păstrarea, la dezvoltarea şi la exprimarea identității etnice, culturale, lingvistice şi religioase a tătarilor încă din anul 2012.

Principalele obiective UCTR

Apărarea, păstrarea, dezvoltarea și promovarea identității minorității naționale tătare atât în România cât și în afara ei; îmbunătățirea nivelului de trai și cultură, apărarea drepturilor, libertăților şi intereselor legitime ale membrilor minorității tătare din România, implicit ai Uniunii Culturale a Tătarilor, cât și ale persoanelor fizice sau juridice, în toate domeniile vieții sociale;

  • să păstreze, să dezvolte și să perpetueze identitatea etnică prin limbă, cultură, religie, tradiții conform valorilor și principiilor fundamentale consacrate de Carta Europeană a Drepturilor Omului, Tratatul de Funcționare al Uniunii Europene, Constituția României și alte legi;
  • să difuzeze şi să promoveze limba, obiceiurile, istoria, tradițiile, cultura, religia islamică şi civilizația tătară în România, în Europa şi în lume, spiritul de toleranță, cooperarea între toți cetățenii, indiferent de identitate etnică prin mijloace proprii disponibile precum: presă, radio, televiziune, şcoli cu studiul limbii tătare, artă, muzică, sport şi altele, prin intermediul acțiunilor organizate de uniune şi de filialele acesteia.
  • să sprijine activitățile organizate de membrii săi şi să faciliteze legăturile culturale şi economice ale tătarilor din România și alte tări unde se află comunități tătărești.

Limba Tătară

Implementarea până 2024 a limbii tătare în școlile primare acolo unde există o comunitate de tătari

Proiecte Europene

Finalizarea proiectelor inițiate de UCTR și finațate de Uniunea Europeană până în anul 2024

Protecție socială

Sprijinirea persoanelor în vârstă defavorizate de etnie tătară și ridicarea nivelului de trai până în anul 2024

Educația Copiilor

Implicarea prin programe extrașcolare în educația copiilor școlari și preșcolari din familii defavorizate

Conducerea UCTR

Corectitudinea, Verticalitatea si Transparenta este Deviza Noastra!

Fildis Reșit

Președinte,Uniunea Culturală a Tătarilor din România
Email : fildisresit@uctr.ro

Acestă UNIUNE nu se dorește a fi un exercițiu de stilitate, ci o expunere de programe, o expunere de proiecte, o expunere de teme și o expunere de ambiții pentru a păstra, dezvolta și a perpetua identitatea etnică tătară prin limbă, cultură, religie, tradiții conform valorilor de interconviețuire dezvoltate  pe meleagurile României. Corupția poate ucide chiar și o etnie, nu s-a făcut nimic în acest sens în ultimii 30 de ani, neavând construită o baza de dezvoltare social-cultural-educațională pentru etnia tătară, UCTR va veni cu proiecte susținute de autoritățile locale și centrale, cu finanțare de la Uniunea Europeană ce va ajuta la conservarea prin diferite activități a limbii, culturii, tradițiilelor, obiceiurilor, portul și dansul etnicilor tătari din România.

Mă bucur nespus că tătarii au răspuns afirmativ la inițiativa mea, pe această cale vreau să le mulțumesc celor câtorva mii de tătari și alți musulmani de etnii diferite pentru că au avut încredere și au semnat pentru susținerea noastră. Atât timp cât stăm cu fața spre trecut, avem spatele spre viitor, din această cauză UCTR va avea cu totul altă viziune față de ceea ce s-a făcut până acum și va milita pentru o TRANSPARENȚĂ TOTALĂ, cu o deschidere către toți tătarii care pun mai presus de orice, interesele etniei tătare din România. Dacă noi nu facem ceva pentru comunitatea tătară, NIMENI nu va face nimic. Este timpul să lasăm ceva generațiilor care vor veni! Este timpul nostru … al tătarilor!

Fildis Reșit, Președinte UCTR

UNIUNEA CULTURALĂ A TĂTARILOR DIN ROMÂNIA ESTE DESCHISĂ TUTUROR! IMPLICĂ-TE!

ORICE IDEE ESTE BINE PRIMITĂ, INDIFERENT DE LA CINE VINE

35000

Tătari

11260

Susținători

1655

Membri

85

Filiale